?

Log in

No account? Create an account
songs about nothing — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
h0pi

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

klausimux [Apr. 18th, 2009|09:46 pm]
h0pi
[Tags|]

 hmm.. gal kas nors žino kodėl žirmūnuose (gal ne visur, nežinau) dingo rušiavimo konteineriai?
bezabrazija kažkokia. ranka dreba metant i bendra krūvą...
link6 comments|post comment

aistros [Apr. 8th, 2009|11:49 pm]
h0pi
[Tags|]

 prisiminiau visai, kad turiu tokį dalyką kaip dienoraštis. negaliu su juo pasidalinti su savo varikliukais


link1 comment|post comment

hmm [Nov. 18th, 2008|08:44 am]
h0pi
[Tags|, ]

 įdomu, ar labai brangi dabar taps TV reklama per seimo posėdžių transliacijas?
link2 comments|post comment

hehe [Nov. 6th, 2008|09:13 pm]
h0pi
[Tags|]

 
o labiausiai man patiko tekstas po testo:

8 из 8 - Поздравляем, вы - вымирающий вид россиянина, отлично знающего свой родной русский язык. Вы один из немногих носителей элитарного знания, доступного в наше время единицам (4% от общего числа опрошенных). Второй вариант: вы - выпускник, которого хорошо натаскали на сдачу экзамена по русскому языку. Третий вариант: вы – репетитор. Или просто закончили филологический факультет и пошли работать не по специальности.

rusų kalbos mokiaus savarankiškai, be jokių mokytojų ir labai nepersistengiant. o šiaip ne toks ir sunkus testas, tik reik susikaupt :)

ačiū mototarka 
linkpost comment

testai :) [Jul. 16th, 2008|12:06 pm]
h0pi
[Tags|]

link1 comment|post comment

krepšinio pasaulyje [Jul. 16th, 2008|10:14 am]
h0pi
[Tags|, ]

Na nežinau ar tai pranašavo sapnuotos katės akys, bet nutikęs dalykas paliko labai didelį įspūdį.
Vakar buvom Siemense pažiūrėti kaip lietuviai triuškina islandus. Aš tai grynai šį kartą ėjau žiūrėti į lietuviškas zviozdas ir jų atletiškas sudėtis efektingus dėjimus.
Prieš atsisėsdama po lenta ant paparacų suoliuko labai dvejojau, bet ir kartu labai norėjau. Kojos ten, mintys šian :) nuo vaikystėj patirtų traumų baimė krintančiam kamuoliui pliūpsniais pylė signalus, bet kojos neklausė...
Na taip, kartą atskriejo netoli kamuoliukas, padaviau atgal, bet kitą kartą atskriejo... islandas :)
Net nesu tikra kuris, nes mačiau tik jo dideles akis ir grėsmingai artėjančias kojas, tada smūgis, prakaitas, islando apkabinimas, kad neprisitrėkščiau ant žemės ir dar tas trumpas šūksmas iš artipilnės salės...
Viskas taip greit įvyko.
Gal tai -  kažkurių mano minčių materializacija? Tik vat kažkaip labai jau įdomiai jos materializavosi. Arba islandų dievai Bjork nusiuntė mane apsaugoti savo vyrą nuo sužalojimų :D
Gera nuotaika kelioms dienoms ir medžiaga anūkėliams pasakoti :D
linkpost comment

shyzokinai [Jul. 15th, 2008|10:14 am]
h0pi
[Tags|]

Šį kartą sapnavau kates.
Mano kaime esančio namo kambary buvo uždarytas būrys dar jaunų, bet jau pakankamai paaugusių kačiukų. Kuomet aš buvau kambary, prie manęs priėjo pilka katytė su plonom ir ilgom letenėlėm bei sodriai žydrom akim. Taip žiauriai gailiai žiūrėjo.
Turėjau kažkur eiti ir ten gauti leidimą grįšti pas tas kates, jas pamaitinti ir žūtbūt pasiimti tą žydraakę.
Labai skubėjau ir stengiaus, nes sapne laikas bėga savaitėm, o katės nevalgiusios...
Kai pagaliau patekau į tą kambarį, kačiukai jau nebebuvo kačiukai, o virto mergaitėmis ir berniukais. Tada teko bandyti ieškoti tos katytės-mergaitės žydrom akim. Atrodo sapnas baigėsi sėkmingai, bet esmė visgi tos akys. Šiurpuliai.

Update:
iš Senosios Europos sapnininko: Jei sapnuojate mėlynas akis, vesite švelnią ir malonią moterį :DDD
linkpost comment

ah [Jul. 14th, 2008|09:33 am]
h0pi
Bjork Bjork Bjork
sapne skraidau pagal tavo melodijas :)
link4 comments|post comment

akimirkos [May. 18th, 2008|10:44 pm]
h0pi
[Tags|]

nuostabi foto. geras ūpas iki olimpinių, o tada naujos aistros.


linkpost comment

mindmind minde hhd :) [May. 17th, 2008|01:30 am]
h0pi
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]